Seachtain na Gaeilge

Seachtain na Gaeilge 2017 – Blaganna ón Dara Bliain

Rang Ms.Ashe

Blag faoin deireadh seachtaine seo caite...

Blag 1 le Rachel Duggan

Ar an Aoine, chuir mé glaoch ar mo chara Willow. Thug mé cuireadh di dul go dtí an phictiúrlann liom. Dúirt sí “Cinnte, go raibh maith agat”. Ghlac sí leis an gcuireadh. Bhuail mé le Willow ag an bpáirc. Chuamar go dtí an phictiúrlann. Fuair mé grán rósta agus cola. D’ith mé an grán rósta agus d’fhéachamar ar X-men. Tar éis an scannáin, chuamar go dtí an siopa agus cheannaíomar t-léinte agus geansaíthe. Chuamar go dtí an pháirc. D’imríomar ar an luascán agus ar an sleamhnán. Bhí an-craic againn sa pháirc agus ag an scannán. Bhain mé an-taitneamh as an scannán. Bhí an lá go hiontach.

Blag 2 le James O’Shea

Chuir mé glaoch ar Noah. Thug mé cuireadh dó dul go dtí an pháirc liom. Dúirt sé “Ba mhaith liom dul go dtí an pháirc”. Ghlac sé leis an gcuireadh. Rothaigh mé go dtí an pháírc agus bhuail mé le Noah. Bhíomar ag imirt peile sa pháirc. Ansin rothaíomar go dtí ‘Sorentos’. Cheannaíomar sceallóga agus d’itheamar na sceallóga. Ansin, rothaigh mé abhaile.

 

Blag 3 le Daniel O’Neill

Chuir mé glaoch ar Chillian. Thug mé cuireadh dó dul go dtí an phictiúrlann liom. Ghlac sé leis an gcuireadh. Bhuail mé le Cillian taobh amuigh de mo theach. Shiúileamar go dtí stad an bhus. D’fhanamar go dtí gur tháinig an bhus. Ar a dó a chlog, chuamar isteach sa bhus. Ar a trí a chlog, shroicheamar an Whitewater. Cheannaigh mé bróga nua agus t-léine ‘Superdry’. Ar a ceathar a chlog, chuamar go dtí an phictiúrlann. D’fhéachamar ar ‘Kong Skull Island’. Bhí grán rósta agus deochanna againn. Bhí an lá go hiontach. Bhí an-craic againn.

 

Blag 4 le Tadhg Hendy

Chuir mé glaoch ar Dheirdre. Thug mé cuireadh di dul go dtí an phictiúrlann liom. Ghlac sí leis an gcuireadh. Bhuail mé le Deirdre. Fuaireamar grán rósta. D’fhéachamar ar ‘Kong Skull Island’. Tar éis an scannáin, chuamar abhaile. Bhí an-craic again. Bhain mé an-taitneamh as an bpictiúrlann.

 

Blag 5 le Jack Savage

Chuir mé glaoch ar Sheán. Thug mé cuireadh dó dul ag snámh liom agus le mo chairde Tadhg, Joe, Seán, Fionn agus Shane. Bhuail mé le Seán cois abhainn. Rothaíomar go dtí an canáil. Rinneamar bád beag. Thosaigh mé ag snámh agus ag súgradh leis an liathróid. Bhí anal go hiontach.

 

Blag 6 Seán McIntyre

Chuir mé glaoch ar Jack. Thug sé cuireadh dom dul go dtí an phictiúrlann liom. Dúirt sé go mba mhaith leis dul. Ghlac sé leis an gcuireadh. Fuaireamar an bus go dtí an phictiúrlann. Cheannaíomar deochanna agus grán rósta. Fuaireamar ár suíocháin agus d’fhéachamar ar scannán. Tar éis an scannáin, chuamar go dtí ‘Nandos’ agus fuair me sciatháin sicín agus sceallóga. Chuaigh mé abhaile ar an mbus. Bhí an-craic againn. Bhain mé an-taitneamh as an lá. Bhí an lá go hiontach.

Blag 7 Stacey Sheils

Chuir mé glaoch ar Emma. Thug mé cuireadh di dul ag siopadóireacht liom. Dúirt sí “Ba mhaith liom dul ag siopadóireacht”. Ghlac sí leis an gcuireadh. Bhuail sí liom ag mo theach. Chuamar go dtí Penneys, McDonalds agus Bershka. Fuairemar smideadh agus éadaí. Chuaigh mé agus Emma go dtí an scannán. D’fhéachamar ar ‘Rings’. D’itheamar grán rósta agus bhí deochanna cola againn. Bhí an-craic againn. Bhain mé an-taitneamh as an scannán. Bhí an lá go hiontach.

 

Blag 8 Emma Bowden

Chuir mé glaoch ar Stacey. Thug mé cuireadh di dul ag siopadóireacht liom. Dúirt sí “Ba mhaith liom dul”. Bhuail mé léi ag a teach. Fuair mé smideadh agus bia. Chuaigh mé agus Stacey go dtí scannán sa phictiúlann. D’itheamar grán rósta agus smarties agus d’ólamar 7up. Bhí an-craic againn. Bhí an lá go hiontach.

Blag 9 Orlaith Murray

Chuir mé glaoch ar Isabel. Thug mé cuireadh di dul go dtí scannán liom. Dúirt sí go mba mhaith léi dul go dtí an scannán liom. Ghlac sí leis an gcuireadh. Bhuail mé le hIsabel ag an Odean ar a hocht a chlog. Fuaireamar na ticéid don scannán. D’itheamar an grán rósta agus barra seacláide. D’fhéachamar ar an scannán ‘Split’. Chuamar go dtí McDonalds tar éis an scannáin. Fuaireamar borgaire agus sceallóga. Bhí an-craic againn.

 

Blag 10 Isabel Chaytor Joyce

An deireadh seachtaine seo caite ghlaoigh mé ar Orlaith. Bhíomar ag caint. Bhí an-craic againn. Bhí an lá go hiontach. Fuair mé dhá thicéid don charnabhal. Chuamar timpeall na ---agus d’itheamar sceallóga. Bhí an lá go hiontach.

 

Blag 11 Anna O’Brien

Chuir mé glaoch ar Sheán. Thug mé cuireadh dó dul go dtí an ceolchoirm liom. Bhí dhá thicéad agam don cheolchoirm ‘Picture This’. Ghlac sé leis an gcuireadh. Dúirt sé “Ba mhaith liom dul”. Fuaireamar an bus. Bhuaileamar leis an bpríomhamhránaí. D’fhéachamar ar ‘Picture This’. D’itheamar sceallóga agus ispíní. Cheannaíomar t-léinte agus postaeir freisin. Bhí an-craic againn. Bhí an lá go hiontach. Bhain mé an-taitneamh as an lá.