Celebration and commemeration 2016

CEILIÚRADH AGUS COMÓRADH 2016

Celebration and Commemoration 2016

(Dé Luain 7 Márta go Dé Céadaoin 16 Márta)

                   

7-16 Márta - FÓGRAÍ FAOI STAIR & CULTÚR NA hÉIREANN –       Announcements about the history & culture of Ireland

7-11 Márta – SEACHTAIN NA GAEILGE – BAIN TRIAIL AS DO GHAEILGE

·        An chéad bhliain – (sa rang) Miotaiseolaíocht & Seanchas – Myths & Legends

·        An dara bhliain – (sa rang) Tráth na gCeist – Table Quiz

·        An cúigiú bliain – (Dé Máirt 14:55-15:30) – Físeáin/Scannáin/Imeachtaí – Videos/Films/Activities

·        SEANFHOCAL AN LAE – Proverb of the day

·        COMÓRTAS DON CHÁRTA NA CÁSCA – Easter Card Competition

                  

15 Márta - Seirbhís chuimhneacháin & Ceolchoirm – Remembrance Service & Concert

16 Márta – Is féidir leat geansaí glas a chaitheamh ar scoil, más mian leat. – You can wear a green jumper to school, if you like.